آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30
دبیـرستان دوره اول پویندگان رسالت - مدرسه هوشمند

رتبه های برتر امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1403-1402

 

افتخارات دبیرستان پویندگان رسالت دوره اول

 

 

#افتخار

منتخبین استانی راه یافته به مرحله کشوری در مسابقات پژوهشسرای رویان

دنیا علامه- شاینا بالازاده

برنامه امتحانات پایه نهم خردادماه1403-1402

افتخار آفرین قبولی در مدارس تیزهوشان

برترین های مسابقات فرهنگی و هنری

 

برترین های شهر ریاضی

چاپ افتخارات مجموعه آموزشی پویندگان رسالت در روزنامه کثیرالانتشار خراسان رضوی

افتخارآفرینان مدارس نمونه دولتی