سامانه مدرسه هوشمند پویان

 گوشه ای از فعالیتهای اخیر آموزشگاه در قالب تصویر
 پیام موسس

          

 پویندگان رسالت

 سخن روز

 لینک های مفید

 کانال تلگرام مدرسه

 

 تاریخ و زمان
 ذکر ایام هفته
 قبول شدگان المپیاد سال تحصیلی 97-96
 پیام های مشاوره ای

 سایر سایت های مجتمع پویندگان رسالت

   

 

                       

                                                   

                                                  

                                                                  

 پیام مدیر

 هدایت تحصیلی

  

 مطالب روانشناسی

           

 تولدتان مبارک

متولدین اردیبهشت

میلادت ای عزیزتر از جان خجسته باد

 

 

 

 تقویم
 کتابهای مفید